Legislacja

Jaki ma być „zielony liść”

1 października 2012

cb9806e752609dc8c8a7fabed0893300a78c4ccbfe19132ba6cab75160ee51dd917838ac8c56600b

(Fot.: PD@N 443-33 i 91)

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD w dniu 1 października 2012 zgłosiło jedną uwagę do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Zaproponowano zabieg mający na celu poprawę widoczności nalepki dla innych uczestników ruchu drogowego oraz organów kontroli - tj. wprowadzenie we wzorze nalepki tła fluorescencyjnego, natomiast sam symbol liścia klonowego byłby odblaskowy.