Legislacja

Jakie będą nowe testy na prawo jazdy?

29 marca 2011

763aa1291ce6d9eb9619417ab7b0e085739be1c5(Fot.: PD@N 383-45)

W styczniu Sejm uchwalił ustawę o kierujących, ale wokół niej dyskusję trwają od kilku lat. Podobnie od dawna wiemy, iż aktualnie obowiązujące testy na prawo jazdy tzw. testy wielokrotnego wyboru zastąpią zupełnie inne. Jak ocenia Tadeusz Kondrusiewicz, dyrektor WORD w Bydgoszczy: obecnie mamy do czynienia z grą słów, natomiast od przyszłego roku będą to pytania jednorazowego wyboru. Statyczne obrazki i zdjęcia zastąpi komputerowa animacja. Ma to wyuczyć u przyszłych kierowców, szybsze reakcje na drodze.Kursanci będą musieli wybrać jedną odpowiedź (tak lub nie), nie będą mogli poprawić odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. Na ekranie będą się pojawiać - jedno po drugim - pytania. I co najważniejsze - odpowiedzi będzie trzeba udzielić natychmiast. Po przekroczeniu czasu na odpowiedź (prawdopodobnie kilkanaście sekund) komputer wyświetli kolejne pytanie. - Teraz egzaminowany ma 25 minut, by przeanalizować, która odpowiedź jest prawidłowa i jak się w danej sytuacji zachować. A na drodze decyzję trzeba podjąć w kilka sekund – tłumaczy na lamach dziennika “Rzeczpospolita” potrzebę zmian Tomasz Matuszewski z warszawskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jest jeszcze druga zasadnicza zmiana - czyli zupełnie nowy zestaw pytań. Zamiast dzisiejszych 400 ma ich być ok. 3000. Tu pojawia się kolejna wątpliwość. Dziennikarze “Nowin. 24” zapytali o ten zakres zmian Jerzego Moskwę, egzaminatora nadzorującego w WORD Rzeszów - Czy to nie za dużo?- A dlaczego? Wszystkie będą oparte na tych samych przepisach ruchu drogowego. Dlatego, jeśli ktoś się ich nauczy, nie powinien mieć problemu z udzieleniem prawidłowej odpowiedzi. Zapewne trudniej będzie nauczyć się odpowiedzi na pamięć, a przede wszystkim ściągać. A niestety, takie przypadki ciągle się zdarzają. Na korzyść przyszłych kierowców z pewnością będzie działać nowy system odpowiedzi. Teraz na każde pytanie mamy do wyboru trzy i poprawne mogą być nawet wszystkie. Po zmianach pytania będą zamknięte, co ogranicza możliwość odpowiedzi do zaznaczenia opcji TAK, lub NIE.

I rzecz najważniejsza - podstawą nowych testów będą obowiązujące przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym (podobnie jak dzisiaj), jednak ten skrócony czas odpowiedzi na pytanie wymusi głębszą ich znajomość. I taka zmiana - z całą pewnością - zaowocuje poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jerzy Moskwa, wypowiadając się co do zasady skróconego czasu odpowiedzi, widzianego przez wielu instruktorów jako zmiana niekorzystna, powiedział: - Powtórzę jeszcze raz, jeśli ktoś nauczy się przepisów, wystarczy mu na odpowiedź kilkanaście sekund. To logiczne, bo na drodze decyzję trzeba podejmować sprawnie. A w tej chwili zdarza się, że egzaminowany zatrzymuje się przy pytaniu, wstaje, obraca monitor i analizuje skrzyżowanie z każdej strony. Jeśli będzie musiał odpowiedzieć na pytanie szybko, patrząc na skrzyżowanie na monitorze z perspektywy kierowcy, nauczy się szybkiego reagowania na sytuację na drodze. – Dzisiejsze testy się już zużyły – przekonuje “Rzeczpospolitą" Tomasz Matuszewski. Aktualnie zdawalność egzaminu teoretycznego jest prawie 100%. Tadeusz Kondrusiewicz zwraca uwagę na fakt, że obecnie kursanci uczą się testów na pamięć. - Zdawalność jest niemal stuprocentowa - podkreśla. - Ale wykucie teorii znajduje potem swoje odbicie w praktyce, którą zalicza tylko 30 procent osób. Dzieję się tak dlatego, że egzaminowani opanowują pytania, zamiast zasady ruchu drogowego. Jak być może - powiedział Zbigniew Wiczkowski, dyrektor WORD w Słupsku: Teorie będzie zdawać 30 procent za pierwszym razem. Jednak, ci którzy przejdą pozytywnie przez testy, nie będą mieli problemów z egzaminem praktycznym.

Szczegóły poznamy po opublikowaniu właściwego rozporządzenia wykonawczego nad, którym pracuje Ministerstwo Infrastruktury (etap konsultacji wewnątrzresortowych). Ich obowiązywanie zgodne z datą obowiązywania zapisów ustawy o kierujących pojazdami tj. od lutego 2012 roku.