Legislacja

Jakie dane będą przesyłane do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów?

10 października 2015

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych wprowadzającego wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych przesyłanych do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów. Ujednolicenie danych trafiających do bazy ma poprawić jakość bazy. Dane wprowadzane mają być bezpośrednio do CEP, przez uprawnione podmioty, po ich uprzedniej weryfikacji, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Rozporządzenie zakazuje tworzenia kopii i kompletnych replik ewidencji bez zgody administratora bazy. Ma to zapobiegać rozbieżnościom pomiędzy danymi gromadzonymi w CEP i jej kopiach. Ponadto, prawidłowość przekazywania danych do ewidencji będzie sprawdzana poprzez: obowiązek podania sumy kontrolnej generowanej automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący bazę oraz dane będą weryfikowane w oparciu o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, REGON i TERYT. CEP zostanie także uzupełniony o katalog danych, czyli tzw. jednolity słownik, zawierający nazwy marek pojazdów, stacje kontroli pojazdów, czy zakłady ubezpieczeń. Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do CEP, powinno wejść w styczniu przyszłego roku.