Legislacja

Jarmuziewicz w sprawie procedur przejściowych

18 stycznia 2013

W imieniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz skierował do marszałków województw stanowisko resortu dotyczące egzaminów państwowych kandydatów na kierowców, którzy ukończyły szkolenie przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, lub tych które są w trakcie szkolenia. I tak szkolenie powinno być kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów. Wydane zaświadczenia o ukończeniu kursu zachowują ważność w zakresie, w jakim zostały wydane. Do wszelkich wszczętych i niezakończonych spraw stosuje się dotychczasowy sposób wypełniania i obieg dokumentów. Reasumując WORD-y nie powinny żądać od osób, które zgłoszą się do ośrodka egzaminowania z dokumentami wydanymi przed 19 stycznia 2013 r. tzw. profilu kandydata na kierowcę.

35fe9b3917d6d625c81f33db7dc46f311524fa5a78c74fee366150df234a28e7c9fa67c0b8786e75

(Fot.: PD@N 454-50-51)