Legislacja

Jeden podatek samochodowy

Autor: "Rzeczpospolita" - "Jeden podatek samochodowy"

6 lipca 2005

Projekt Komisji Europejskiej skierowany do krajów Unii Europejskiej przewiduje, iż opłaty przy rejestracji samochodów i podatki drogowe powinny przybrać postać jednolitej opłaty w całej Unii, jedyna zmienna część dotyczyłaby emisji spalin.

Słowa kluczowe podatek