Legislacja

Jednooki na motocyklu. Ustawodawca przeoczył

26 sierpnia 2014

9d2cc3126cbf6d201f1d1f2c2340eb74e31f7c16

(501-58)

 

Wprowadzając przepisy pozwalające posiadaczom prawa jazdy kat. B jeździć lekkimi motocyklami bez dodatkowego egzaminu ustawodawca przeoczył, że przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla motocyklistów są surowsze niż w przypadku kierowców aut - donosi redakcja dziennika “Rzeczpospolita”. Tak właśnie się stało, od 24 sierpnia br. kierowcy samochodów posiadający prawo jazdy kat. B mogą bez dodatkowego egzaminu jeździć motocyklem, na który dotychczas obowiązywały surowe ograniczenia dotyczące sprawności, wymagań zdrowotnych obowiązujące przyszłego motocyklisty. W lipcowym numerze tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS o tej sytuacji pisał Jan Szumiał. Autor przypominał, iż o prawo jazdy kat. A (z wyjątkiem kat. AM) mogą ubiegać się – według dotychczasowego stanu prawnego - tylko osoby obuoczne. Z powodu ograniczonego pola widzenia, osoby mające sprawne tylko jedno oko, nie uzyskują orzeczenia lekarskiego zezwalającego na kierowanie motocyklem. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2014 r., załącznik nr 2, poz. 949 czytamy: “Widzenie stereoskopowe: 1) dla kategorii A1, A2, A wymagane prawidłowe; 2) dla kategorii AM, B1, B, B+E lub T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami: a) ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,5 z korekcją, b) pole widzenia oka widzącego powinno wynosić co najmniej 120°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 50° na lewo i prawo oraz 20° w górę i w dół; w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia”. Podsumował w jedyny możliwy sposób zaistniałą sytuację. Napisał: obecnie pozostało jedynie apelowanie do rozsądku osób posiadających prawo jazdy kat. B, a posiadających ograniczenia zdrowotne.