Legislacja

Jeleń sprawcą kolizji drogowej

8 grudnia 2006

Skarb Państwa odpowiada za szkody nie tylko wtedy, gdy zwierzęta łowne objęte są całoroczną ochroną na podstawie przepisów wymieniających je wprost, ale także gdy całoroczna ochrona dotyczy obszaru, na którym występują. “Rzeczpospolita” relacjonuje wypadek drogowy i losy wniosku o odszkodowanie: Kesienią 2005 r. przed auto jadące drogą w obrębie Roztoczańskiego Parku Narodowego wyskoczył jeleń. W efekcie doszło do kolizji. Naprawa samochodu kosztowała 2740zł. Auto nie miało ubezpieczenia autocasco. Jego właściciel koszty naprawy pokrył z własnej kieszeni, a następnie zwrócił się do wojewody lubelskiego o odszkodowanie za zniszczony samochód. Dowodził, że to wojewoda ponosi odpowiedzialność za dzikie zwierzęta żyjące na wolności. Wojewoda odmówił. Argumentował, że z przepisów prawa łowieckiego wynika, iż Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone jedynie przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. Jeleń zaś takim zwierzęciem nie jest. Ponadto od 1 stycznia 2006 r. zmieniły się przepisy kompetencyjne i sprawy dotyczące ochrony środowiska przeszły w gestie samorządu terytorialnego, czyli Zarządu Województwa Lubelskiego. Spór sprowadzał się do tego, czy jelenie są zwierzętami łownymi oraz czy zwierzęta te, a w szczególności jelenie żyjące na obszarze RPN, są objęte całoroczną ochroną. Spełnienie łącznie tych dwóch przesłanek wynikających z art. 50 ust.1 prawa łowieckiego uprawnia Skarb Państwa do wypłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Na pierwsze pytanie sąd odpowiedział twierdząco. Powołał się na rozporządzenie ministra środowiska z 11 marca2005 r. w sprawie ustalenia gatunków zwierząt łownych, który jelenia szlachetnego zaliczył do gatunków łownych. Zdaniem sądu spełniona została także druga przesłanka. Park narodowy ze względu na swoje wartości przyrodnicze jest bowiem obszarem chronionym stale i ochrona ta dotyczy też zwierząt, które tam występują. Skoro zatem jeleń szlachetny został zaliczony do zwierząt łownych i występuje na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, to objęty jest całoroczną ochroną. Oznacza to, że za szkodę wyrządzoną przez niego w samochodzie powoda odpowiada Skarb Państwa -stwierdził sąd. Odszkodowanie ma wypłacić jednak nie wojewoda lubelski, jak to było do tej pory, ale zarząd województwa ze środków budżetu państwa. Tak wynika z art. 50 ust. 2 pkt 2 obowiązującego od 1 stycznia 2006 r. znowelizowanego prawa łowieckiego (sygn. IC 1/06).