Legislacja

Jerzy Szmit - sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

17 listopada 2015

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa sekretarzem stanu został Kazimierz Smoliński, który będzie odpowiedzialny za sprawy związane z mieszkalnictwem. Na podsekretarza stanu ds. kolejnictwa powołany został Piotr Stomma. Jerzy Szmit jest wiceministrem odpowiedzialnym za transport drogowy oraz kwestie dotyczące rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych. Natomiast za sektor budownictwa odpowiada podsekretarz stanu Tomasz Żuchowski.

Jerzy Szmit otrzymał nominację na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W resorcie będzie zajmował się przede wszystkim budownictwem drogowym, transportem oraz przewozami pasażerskim. Poseł na Sejm RP VIII kadencji z listy wyborczej PiS (okręg wyborczy Olsztyn)

Urodzony 8.9.20160 r. w Olsztynie, polityk, publicysta, samorządowiec i wykładowca akademicki. Absolwent Wydziału Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, ukończył także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1994-1998 radny Rady Miasta Olsztyn, a od 1998 do 2002 r. – Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W latach 1998-1999 był pierwszym marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pracował także jako dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego. Kierował olsztyńskimi przedsiębiorstwami i prowadził własną działalność gospodarczą.

W latach 2003-2005 był prezesem zarządu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

W latach 2005-2007 był Senatorem VI kadencji – przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członkiem Komisji Gospodarki Narodowej.

W latach 2009-2010 pełnił funkcję wiceprezydenta Olsztyna.

Od 2011 r. poseł na Sejm VII kadencji – członek Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów Publicznych, przewodniczący Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej.

97c7bd4b4033808901b2cc8f26b8b32b4c62dc72

(529-44)

- Przez ostatnie cztery lata, to praca w sejmowej komisji infrastruktury. Byłem też przewodniczącym stałej podkomisji ds. transportu drogowego i drogownictwa. Także można powiedzieć, że przez ostatnie cztery lata odbyłem praktyczne studia w tym zakresie. I jeszcze byłem przewodniczącym zespołu ds. rozwoju Polski Wschodniej, gdzie na sprawy infrastruktury poświęcaliśmy wiele spotkań - wymienia nowy wiceminister w rozmowie z dziennikarzem “Posłańca Warmińskiego”. Mówiąc o nowych wyzwaniach podkreśla, że najważniejszym zadaniem, nad którym już rozpoczęto pracę, to weryfikacja i urealnienie programu budowy dróg krajowych  przyjęty przez poprzedni rząd. - Oczywiście będę zawsze mieć na uwadze Warmię i Mazury, tak abyśmy mogli z tego programu jak najwięcej skorzystać. Mam tu na myśli Drogę Krajową nr 16, która wprawdzie w ogniu kampanii została wpisana jako droga ekspresowa, ale jest to na razie tylko na papierze. Teraz trzeba zadbać o to, żeby była to rzeczywiście droga ekspresowa - mówi Jerzy Szmit. Dodaje, że będzie również odpowiedzialny za infrastrukturę lotniczą. – Będę przyglądać się również sprawie lotniska w Szymanach, aby miało ono szansę na dobre funkcjonowanie i rozwój - mówi.