Legislacja

Jest interpelacja w sprawie braku noweli rozporządzenia o szkoleniu

29 maja 2014

1fe92de8204abebdececc790fe2448a748d71538

a7d392303d8cef0781a5aecd6964105547e63556

(494-1 oraz 39)

Poseł Józef Lassota złożył na ręce marszałka Ewy Kopacz interpelację (zarejestrowaną pod numerem 26624) w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnieniach do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2012.1019). W analogii do opracowanego, skonsultowanego i opublikowanego w dzienniku ustaw rozporządzenia w sprawie egzaminowania wprowadzającego do zakresu egzaminu państwowego zadań eco-drivingu, poseł pyta o brakujące rozporządzenie dotyczące szkolenia w tym samym zakresie. Uzasadnia: jeżeli egzamin rozumiemy jako ocenę wiedzy zdobytej poprzez cykl szkolenia, to czy resort przygotował taką nowelę? Kiedy zostanie opublikowana? Czy ośrodki szkolenia będą miały czas na przygotowanie swojej bazy, wykładowców i instruktorów do poszerzenia zakresu szkolenia? Przypomnijmy - egzamin z eco-drivingiem będzie obowiązywał już od 1 stycznia 2015 r.