Legislacja

Jest nowy regulamin organizacyjny ministerstwa transportu

8 listopada 2013

842819e63f0ecbec6e011fa71ac679232fbb8f8d

(Fot.: PD@N 477-51jm)

W resortowym Dzienniku Urzędowym opublikowane zostało zarządzenie nr 37 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Traci moc zarządzenie Nr 1 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM poz. 5).