Legislacja

Jest nowy wzór prawa jazdy

7 listopada 2013

 

bc3b32df59cfb45121ca940a780a00f4829d2246

(Fot.: PD@N 477-41)

 

Opublikowano rozporządzenie ministra transportu z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana zacznie obowiązywać z dniem 8 grudnia 2013 r. W załączniku wymieniono wzór obowiązującego dokumentu prawa jazdy. Jednak przepis przejściowy określa, iż dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorem określonym w części I WZÓR PRAWA JAZDY WYDAWANEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.