Legislacja

Jest oświadczenie rządowe w sprawie ADR

5 czerwca 2007

Opublikowano oświadczenie rządowe z 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie do 30 września 1957 r. Zmiany załączników A i B do wymienionej umowy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Do tekstu oświadczenia dołączony został tekst jednolity umowy.

Źródło Dziennik Ustaw z dnia 5 czerwca 2007 r., Nr 99, poz. 667