Legislacja

Jest projekt rozporządzenia ws. uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców

30 lipca 2015

2be654e706aee70d8d8ff6bca73dbd17b6ac3645

(521-46)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (data projektu 30 lipca 2015 r.). Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. o tym samym tytule opublikowane zostało w styczniu 2013 r. (2013.93 bez nowelizacji w czasie obowiązywania), a zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (2014.970) (“art. 18. Przepisy wykonawcze (...) zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1 jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy”).utraci moc z dniem wejścia w życie powołanego projektu.