Legislacja

Jest projekt w sprawie trzeciej tablicy rejestracyjnej

16 kwietnia 2015

041ead42d80fc4e50d31005393c352eaf6106804

(516-31 fot. jola michasiewicz)

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Nowela dotyczy procedury wydania tzw. dodatkowej tablicy rejestracyjnej.

Także na łamach naszego tygodnika wielokrotnie informowaliśmy o problemach kierowców właśnie z brakiem tej trzeciej tablicy. Resort w uzasadnieniu do projektu stwierdza: “Rozpoczęcie prac legislacyjnych nad projektem związane jest z wnioskami społecznymi o wprowadzenie oznakowania trzecią tablicą rejestracyjną bagażnika, zasłaniającego tylną tablicę rejestracyjną pojazdu. Bagażniki rowerowe są coraz częściej wykorzystywane przez właścicieli pojazdów i rowerów. Celem wydania przedmiotowego rozporządzenia jest, aby obowiązujący stan prawny realizował potrzeby społeczne użytkowników pojazdów, a jednocześnie nie stanowił obciążenia administracyjnego dla właściciela pojazdu jak i organu rejestrującego, w postaci dołączania odrębnych dokumentów do wniosku o wydania dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla bagażnika”. I tak organ rejestrujący będzie wydawał do oznaczenia bagażnika dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze jak pojazdu. Wniosek będzie składany już przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, ale też po wydaniu tego ostatniego. W tym wniosku właściciel będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, że otrzymaną dodatkową tablicę będzie umieszczał na bagażniku, co do którego będzie posiadał prawo dysponowania (np. własność, użyczenie). Ta dodatkowa tablica powinna być umieszczana na bagażniku w miejscu konstruktycjnie do tego przeznaczonym. Uwzględniając, że będzie to dodatkowa tablica rejestracyjna, o tym samym numerze rejestracyjnym co pojazd silnikowy, zgodna z obowiązującym wzorem, zamówiona przez organ rejestrujący u uprawnionego producenta tablic rejestracyjnych, nie będzie potrzeby określania dodatkowych wymagań dla tej tablicy.

Tekst przesłano do konsultacji publicznych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia publikacji. Rowerzyści zapewne już się cieszą.