Legislacja

Jest rozporządzenie w sprawie katalogu marek i typów pojazdów

11 kwietnia 2016

Opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji (2016.483) w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie określa zakres, sposób i tryb przekazywania danych do katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich udostępniania, a także gromadzenia danych w katalogu oraz ich weryfikacji. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego ma przekazywać do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu elektroniczne kopie dokumentów, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania lub sporządzenia. Akt w życie wejdzie z dniem 1 stycznia 2017 r.