Legislacja

Jest rozporządzenie w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

29 kwietnia 2013

72acb655d266a76bec4c669ed10d2ca03393d4e3

4131097ea3b58fa75627948d38f317d902c8850f

(Fot.: PD@N 462-55 bch raz 54)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej. Rozporządzenie określa:

1)wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;

2)tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;

3)kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;

4)wzór karty rowerowej.

I tak osoba szkolona uczestniczy w zajęciach, które obejmują: zajęcia teoretyczne – z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych; zajęcia praktyczne – z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem na placu manewrowym oraz sprawdzenie niezbędnych umiejętności. Kto prowadzi zajęcia? Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje się kartę rowerową – jej wzór ustawodawca określił w tym samym akcie. Rozporządzenie obowiązuje z dniem 30 kwietnia 2013 r.