Legislacja

Jest także rozporządzenie w sprawie badań lekarskich

18 lipca 2014

a5368be5e0ad2ea80af577abf28082d329d07464

eac3c4bf232b41e78b5552e0d9e000d1883abe73

(498-41-42)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (2014.949). Rozporządzenie określa: szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego; zakres: badań lekarskich, konsultacji u lekarzy specjalistów, pomocniczych badań diagnostycznych; jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3-5 oraz w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza; dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy; podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia; wysokość opłaty: za badanie lekarskie, za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy. Rozporządzenie obowiązuje z dniem 20 lipca 2014 r., było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (2013.133), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 125 pkt 10 lit. j i art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.