Legislacja

Jest ustawa o transporcie zbiorowym

26 listopada 2010

Sejm uchwalił ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Oznacza to, że m.in. samorządy będą zajmować się organizowaniem przewozu osób, niezbędnego z punktu widzenia interesu społecznego. Pozostałe przewozy będą wykonywali przewoźnicy komercyjni. Za przyjęciem ustawy głosowało 390 posłów, przeciw było 3, a 2 wstrzymało się od głosu.

Ustawa zmienia dotychczasowy sposób funkcjonowania i organizowania przewozów w transporcie publicznym drogowym lub kolejowym. Zgodnie z ustawą zorganizowanie regularnego przewozu osób niezbędnego z punktu widzenia ogólnego interesu społecznego powinno należeć do tzw. "organizatora publicznego transportu zbiorowego", czyli m.in. samorządu, gminy lub ministra infrastruktury. Organizator przewozów będzie planował rozwój transportu i organizował sieć komunikacyjną. Będzie mógł zlecić świadczenie publicznego transportu zbiorowego samorządowemu zakładowi budżetowemu lub prywatnemu przedsiębiorcy. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, czyli tych, które są konieczne ze społecznego punktu widzenia. Teraz ustawa trafi do Senatu.