Legislacja

Już mamy odpowiedź na interpelację posła Lassoty

31 marca 2014

Wielokrotnie ubolewaliśmy nad zwłoką w publikacji na stronach internetowych naszego parlamentu tekstów interpelacji i odpowiedzi na nie. Tym razem w trybie iście ekspresowym możemy zapoznać naszych czytelników z informacją resortu infrastruktury w sprawie liczników odliczających czas na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Przypomnijmy w tej właśnie sprawie Józef Lassota wystąpił z interpelacją (nr 24764). Poseł mówił o realnej szansy poprawy bezpieczeństwa na drogach nawet o 10%; o tym, iż dzięki instalacji takiego licznika kierowca może odpowiednio wcześniej przygotować się i ruszyć natychmiast, jak zapali się “zielona”. Kierowca spokojniejszy, a korki mniejsze. Nadto na skrzyżowaniu jest bezpieczniej, bo taka informacja spowoduje, że kierowcy będzie łatwo ocenić, czy zdąży przejechać, czy powinien czekać. Można więc z łatwością powiedzieć, że dzięki licznikom czasu zmniejszyłaby się liczba wypadków i zwykłych stłuczek - konkludował poseł. I pyta - resort o ocenę tych rozwiązań i czy planuje się uregulowanie ustawowe tej sprawy? I właśnie poniżej pełen tekst odpowiedzi na tę interpelację, a w nim stanowisko resortu. Dowiadujemy się, iż w 2010 r. zostały przeprowadzone analizy celowości zastosowania liczników odliczających czas na skrzyżowaniu w sygnalizacji świetlnej. Do analizy włączono także informacje z dziewięciu krajów europejskich. Uwzględniono stanowisko Klubu Inżynierii Ruchu KLIR. I... stwierdzono, że “stosowanie tego typu wyświetlaczy nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz efektywności ruchu drogowego”. Nawet więcej - może powodować niebezpieczne reakcje uczestników ruchu. I konkluzja odpowiedzi: Wobec ogólnie negatywnej oceny stosowania wyświetlaczy czasu, resort nie podjął decyzji o prowadzeniu badań (ani nie zlecał prowadzenia badań) w zakresie wpływu takich rozwiązań na ruch drogowy, w tym jego bezpieczeństwo. Jednocześnie, należy wskazać, że koszty zakupu przedmiotowych urządzeń, ich instalacji oraz utrzymania, a także koszty opracowania projektów organizacji ruchu, stanowiłyby dodatkowe obciążenie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, a w przypadku dróg krajowych położonych poza granicami miast na prawach powiatu, również dla budżetu państwa. Z tych też powodu resort nie planuje zmian legislacyjnych w tym zakresie. (jm)

 

cf461214c8132bb469a3af875029dcc1291dec9e

d2535cc2acdeacb9c6a4e9bfc2c4491451a6d45d

(Fot.: 488-47-48)