Legislacja

K o m u n i k a t

15 października 2007

Informujemy, iż do pobrania dostępna jest kolejna aktualizacja zbioru aktów prawnych e-PrawoDrogowe.

W niej m.in.:

- zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym;

- zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

- zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

- zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej;

- zmiany w rozporządzeniu w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy;

- zmia.

e-PrawoDrogowe – w nim akty ujednolicone i rzeczywiste

zadzwoń – zamów – 0-502-659-431 (non-stop)

Słowa kluczowe e-PrawoDrogowe