Legislacja

Kara za brak papierowego OC

5 września 2008

Odprowadzenie na policyjny parking samochodu kierowcy, który nie ma przy sobie ubezpieczenia OC, to zbyt surowa kara - uznali posłowie i chcą zmienić przepisy. Mandat 50 zł i obowiązkowe odstawienie na policyjny parking - taka kara czeka dziś polskiego kierowcę, który jadąc samochodem, nie ma przy sobie (papierowego) OC. - To zbyt dolegliwa kara - uznali posłowie i chcą być łaskawsi dla zapominalskich. W tym celu muszą jednak poprawić kodeks drogowy. Propozycje przygotowała sejmowa komisja nadzwyczajna “Przyjazne państwo" (projekt właśnie trafił do Sejmu). Dziś sprawa jest jasna. Art. 130a kodeksu drogowego wśród powodów, dla których auto jest usuwane z drogi (co oznacza, że trafia na policyjny parking, za który kierowca dodatkowo musi zapłacić), wymienia “nieokazanie przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia". Posłowie chcą właśnie ten punkt wykreślić. - Często kierowcy zapominają zabrać ze sobą dowód zawarcia ubezpieczenia, co naraża ich nie tylko na wydatki, ale także na kłopoty - twierdzą pomysłodawcy. I argumentują, że policjanci mają telefony i komputery z dostępem do Internetu, mogą sprawdzić, czy umowa OC została faktycznie zawarta. “Zostawiłam w innej torebce" - to podobno najczęstsze wyjaśnienie pań, panowie zaś na ogół tłumaczą się zmianą marynarki. Chociaż dla policjantów nie jest to takie proste jak dla posłów, pomysł popierają. - Dziś polski kierowca jest traktowany gorzej niż unijny. Kierowcom z UE nie sprawdza się takich dokumentów. Polskim – tak – wyjaśnia Mariusz Wasiak z Komendy Głównej Policji. W praktyce może się jednak okazać, że sprawdzenie informacji o ubezpieczeniu nie jest tak łatwe, jak mogłoby się to wydawać. Policja wprawdzie ma dostęp do bogatej bazy danych o kierowcach i pojazdach, ale jej dzisiejsze terminale nie pozwalają na uzyskanie informacji o ubezpieczeniu (mimo, że te do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców trafiają). - Po wymianie sprzętu nic już nie będzie stało na przeszkodzie, by policjanci dotarli do takiej informacji - zapewnia Wasiak. Mówi też, że już w czerwcu podczas spotkania policjantów z posłami taki pomysł padł także ze strony KG Policji. - Z punktu widzenia przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego posiadanie OC czy jego brak nie mają znaczenia - argumentuje Wasiak. Istotą OC kierowców jest to, że w razie wyrządzenia przez posiadacza lub kierowcę szkody spowodowanej ruchem pojazdu innym osobom odszkodowanie, które zobowiązani są oni zapłacić poszkodowanemu, pokrywa za nich zakład ubezpieczeń. Chodzi o szkody powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w trakcie załadunku i rozładunku samochodu, postoju lub naprawy auta oraz garażowania. Bierze się też pod uwagę szkody spowodowane przez kierowcę niebędącego właścicielem pojazdu. Pojęcie szkody oznacza: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczenie obejmuje pojazdy mechaniczne osobowe, ciężarowe, przyczepy oraz motocykle.