Legislacja

Karta rowerowa dla osób w wieku 10-18 lat

22 listopada 2012

bf5be08631c53e514707dba417f4718c0e3f549d

(Fot.: PD@N 447-27)

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania karty rowerowej przez osoby niebędące uczniami szkoły podstawowej. Projekt został przesłany do 25. adresatów z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 7 dni. Kolejno zostanie skierowany do podpisu ministra.

Rozporządzenie określa: wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej (osób pomiędzy 10 a 18 rokiem życia), ubiegających się o wydanie karty rowerowej; tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, wzór karty rowerowej. Integralną częścią aktu jest program szkolenia osób niebędących uczniami szkoły podstawowej. Przypomnijmy, iż ustawa o kierujących pozostawia dla osób powyżej 18 roku życia możliwość kierowania rowerem bez konieczności posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem. Rowerzyści w przedziale wiekowym 10-18 lat uzyskują możliwość zdobycia karty rowerowej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców posiadających poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań. Jak uzasadniają twórcy - projekt przygotowany we współpracy z Komendą Główną Policji szczegółowy program szkolenia ma na celu zapewnić właściwe i jednolite przykazywanie wiedzy, a tym samym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu 19 stycznia 2013 r.