Legislacja

Kary mają być odstraszające

9 sierpnia 2011

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmian w kodeksie wykroczeń. Podwyżki kar mają być znaczące i mają działać odstraszająco. Mają działać odstraszająco. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt zmian w kodeksie wykroczeń. - Zmieniają się dolna i górna granica kar za wykroczenia. Teraz maksymalna kara to 5000 zł. A będzie 10 000 zł, np. za jazdę samochodem po alkoholu. Teraz najmniejsza to 20 zł, po ewentualnych zmianach 50 zł - mówi Joanna Dębek, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości.– Jeżeli kierowca nie będzie miał przy sobie wymaganych dokumentów, narazi się na 500-złotową grzywnę, dwukrotnie wyższą niż obecnie. Może też usłyszeć naganę. A jeśli kierowca będzie jechał samochodem w złym stanie technicznym, musi się liczyć z karą do 1000 złotych - dodaje Joanna Dębek.

- Zaostrzenie kar, szczególnie w stosunku do kierowców prowadzących po alkoholu czy narkotykach, uważam za słuszny krok. Mam jednak pewne wątpliwości - mówi Grzegorz Gorczyca, prezes Automobilklubu Chełmskiego. - Np. nowe brzmienie art. 97 kodeksu wykroczeń, czyli "Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 6000 złotych albo karze nagany” może być nadużywany. Myślę, że obecna grzywna w wysokości 3000 zł jest wystarczająca - mówi - Moim zdaniem, stałe podwyższanie kar do niczego nie prowadzi. Potrzebna jest edukacja i uświadamianie, nie tylko kierowców - dodaje Jerzy Wolszczanin z Lublina.