Legislacja

Kary na podstawie uchylonej uchwały wciąż egzekwowane

Autor: "Rzeczpospolita"

13 czerwca 2005

"Do rzecznika wpływają skargi obywateli, od których wciąż żąda się zapłacenia mandatów, pobieranych na podstawie uchylonej uchwały byłej Rady Gminy Warszawa Centrum sprzed trzech lat w sprawie płatnego parkowania, a dochodzonych w drodze egzekucji administracyjnej. Dopóki sąd nie stwierdzi jej nieważności, dopóty żaden z ukaranych nie może wnieść zarzutów przeciwko takiej egzekucji." - donosi "Rzeczpospolita". Rzecznik złożył wniosek u ministra infrastruktury oraz u prezesa Rady Ministrów o ustawowe uregulowanie sprawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny natomiast, z uwagi na skomplikowanie sprawy, już drugi raz odroczył ogłoszenie wyroku.

Słowa kluczowe mandaty parkingi prawo drogowe