Legislacja

Każdy przewóz będzie licencjonowany

25 września 2008

Ujednolicenie zasad przewożenia osób taksówkami oraz samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami zakłada senacki projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, przyjęty przez Senat. Głosowało 90 senatorów; 57 poprało projekt ustawy, 33 było przeciw. Według przepisów ustawy o transporcie drogowym z 2001 roku, można przewozić osoby taksówką i samochodem osobowym niebędącym taksówką. Obydwa rodzaje przewozów odbywają się pojazdami osobowymi, przy czym różne są warunki uzyskania licencji.

Licencja na taksówkę udzielana jest na określony pojazd i obszar. Natomiast w przypadku przewozów samochodami osobowymi, które nie są taksówkami, przedsiębiorca otrzymuje jedną licencję niezależnie od liczby posiadanych aut uprawniających do przewożenia ludzi na terenie kraju. Senator sprawozdawca Henryk Woźniak (PO) zaznaczył, że przedsiębiorcy, którym udzielona będzie licencja muszą spełniać wymogi "dobrej reputacji". Osoby, które będą przewozić ludzi nie mogą być ponadto skazani za przestępstwa oraz posiadają prawo jazdy od co najmniej 3 lat. W opinii wiceministra infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ujednolicenie przepisów o uzyskiwaniu licencji na przewóz osób jest celowe, gdyż z punktu widzenia pasażera, jest wszystko jedno z jakiego rodzaju pojazdu korzysta. Według niego, dotychczasowe przepisy są "fikcją", gdyż limitują jedynie liczbę taksówek, ale nie ograniczają liczby osób zajmujących się przewozami ludzi. Jarmuziewicz zapewnił, że taksówki nadal będą znakowane dotychczasowym sposobem, zaś o sposobie oznakowania samochodów wykonujących przewóz osób zdecyduje minister infrastruktury w drodze rozporządzenia. Zmiany mają wejść w życie w 30 dni od ich opublikowania. Obecnie ustawa trafi do prac w Sejmie.

“Gazeta Prawna” informuje: Zgodnie z przyjętym projektem przewóz osób samochodem, który nie jest taksówką będzie licencjonowany. Obecnie licencję musi jednak posiadać właściciel firmy. Po zmianach wymóg posiadania licencji obejmie już każdego kierowcę.

8 tys. – prawie tyle taksówek jeździ po Warszawie

500 – tyle licencji na taksówki miało być wydanych w 2008 roku w Warszawie

150 – tyle licencji na taksówki miało być wydanych w 2008 roku w Poznaniu

3 tys. zł – tyle wyniesie kara dla kierowcy taksówki lub wykonującego przewóz osób bez wymaganej licencji*

*)obecnie kierowca wykonujący przewóz osób nie jest licencjonowany