Legislacja

KE: o bezpłatnym dostarczaniu pojazdów do utylizacji

22 marca 2012

Komisja Europejska wezwała Polskę do wdrożenia unijnych przepisów o utylizacji wycofanych z eksploatacji pojazdów. Polska ma dwa miesiące na poprawę legislacji, potem KE może skierować spraw ę do Trybunału UE. Powołane przepisy to unijna dyrektywa, w sprawie ograniczenia ilości odpadów pochodzących z pojazdów. Według niej dostarczenie zużytego pojazdu do zakładu recyklingu powinno być bezpłatne. Organizacja i sfinansowanie procesu ponosić powinni producenci samochodów lub firmy profesjonalnie zajmujące się ich importem, z pewnymi wyjątkami. Polskie ustawodawstwo, wymaga jednak opłat w wysokości 500 zł (na fundusz środowiskowy) od indywidualnych osób oraz firm, które importują mniej niż 1000 pojazdów rocznie do Polski. KE uważa, że kwota ta nie jest związana z realnym kosztem złomowania samochodu i jest krzywdząca dla małych firm. Także od indywidualnych osób importujących pojazdy wymaga się opłat na poczet złomowania samochodów, podczas gdy dyrektywa stwierdza, że tylko producenci samochodów oraz profesjonalni importerzy powinni być za to odpowiedzialni.