Legislacja

Kiedy ciężarówka może być autem osobowym

6 marca 2007

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o rejestracji samochodów postawił tezę w zakresie zmiany ciężarówki w auto osobowe bez świadectwa homologacji, iż warunkiem dokonania zmiany w dowodzie rejestracyjnym rodzaju i przeznaczenia pojazdu z samochodu osobowego na ciężarowy jest dołączenie nowego świadectwa homologacji na dany typ pojazdu. Michał Folholc, asystent sędziego NSA komentuje: Istota omawianej sprawy dotyczyła oceny, czy wydana w konkretnym stanie faktycznym decyzja o zmianie przeznaczenia pojazdu z osobowego na ciężarowy jedynie na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badań technicznych pojazdu (a nie świadectwa homologacji) rażąco narusza prawo, czy też była “jedynie” wadliwa. Tymczasem bezsporne jest, że dokonanie takiej zmiany w pojeździe wymagało i wymaga uzyskania świadectwa homologacji. O ile bowiem w myśl przepisów Prawo o ruchu drogowym badania techniczne pojazdu stanowią podstawę wydania zaświadczenia o wyniku badania technicznego pojazdu, o tyle badania homologacyjne mają na celu określenie rodzaju pojazdu i stanowią podstawę do wydania świadectwa homologacji. Stanowi to konsekwencję przyjęcia przez Polskę już od 13 marca 1979 r. odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu drogowego przez homologację pojazdów zaopatrzonych w części przeznaczone do ochrony kierujących i pasażerów (przyjęcia porozumienia sporządzonego w Genewie 20 marca 1958 r. – Dz. U. Nr 16, poz. 98).

Źródła „Gazeta Prawna” „Zmiana ciężarówki w auto osobowe bez świadectwa homologacji” oraz Naczelny Sąd Administracyjny – Wyrok NSA z 13 grudnia 2006 r. – Sygn. Akt I OSK 156/06