Legislacja

Kilometrówka ma być wyższa

19 grudnia 2006

Tzw. kilometrówka ma być wyższa. Od kiedy, jeszcze nie wiadomo, bo przygotowany przez ministra transportu projekt jest teraz w uzgodnieniach międzyresortowych. Na razie wciąż obowiązuje rozporządzenie z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.). Stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu jest potrzebna przedsiębiorcom z kilku powodów. Muszą ją zastosować: gdy zwracają pracownikom koszty używania przez nich prywatnego samochodu w celach służbowych wjazdach lokalnych, gdy zwracają pracownikom koszty używania przez nich prywatnego samochodu w podróży służbowej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej, gdy sami używają pojazdu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wydatki z tym związane chcą wrzucić sobie do kosztów uzyskania przychodu. Zmiana nie musi być od 1 stycznia. Może nastąpić w dowolnym momencie. Nie ma już bowiem mechanizmu, który kiedyś powodował stały i automatyczny jej wzrost. O terminie i wysokości podwyżki decyduje teraz wyłącznie minister.

Podstawa prawna: projekt rozporządzenia ministra transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy