Legislacja

Klasyfikacja dróg bez zmian

13 września 2006

Dotychczasowa klasyfikacja dróg na krajowe, wojewódzkie i powiatowe jest zgodna z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. TK rozpoznawał wniosek rady powiatu w Inowrocławiu w sprawie zgodności ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych z Konstytucją. W złożonym wniosku rada powiatu wskazała, że reforma administracji publicznej zobowiązała rząd do ustalenia wykazu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. W ustawie Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nie ustalono jednak żadnych wytycznych dotyczących treści rozporządzenia. W konsekwencji Rada Ministrów przekazała powiatowi w zarząd drogi, które często nie nadają się do użytkowania i wymagają dużych remontów. Podczas rozprawy Iwona Dorna, reprezentująca powiat Inowrocław wskazała, że w wyniku braku wytycznych zawartych w ustawie, sporządzony wykaz był niekompletny. Pomijał on niektóre drogi krajowe i wojewódzkie, które uznano później za powiatowe. Stanowiska tego nie podzielił TK. W swoim orzeczeniu wskazał, że mamy do czynienia ze specyficznych rodzajem rozporządzenia. Nie stanowi ono charakterystyki dróg, a jedynie ich wykaz. – Konstytucyjny wymóg szczegółowych wytycznych nie był więc w tym przypadku konieczny – wskazał sędzia Mirosław Wyżykowski. Dodał on, że kwestie te określają inne akty prawne jak np. ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Słowa kluczowe drogownictwo