Legislacja

Kodeks karny ochroni właścicieli

2 października 2006

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację Kodeksu Karnego, która idzie w kierunku zaostrzenia kar za naruszenie własności, miru domowego oraz rozszerza zakres obrony koniecznej. Te propozycje spotkały się z dobrym przyjęciem zarówno ze strony środowiska prawniczego, jak przedsiębiorców, którzy często padają ofiarami przestępstw wymierzonych przeciw mieniu.

Słowa kluczowe kodeks karny