Legislacja

Kolejna aktualizacja e-PD i nowe wzory praw jazdy

30 sierpnia 2012

Przygotowana aktualizacja zbioru np. elektroniczne PRAWO DROGOWE (ePD) przygotowano według stanu prawnego na dzień 30 sierpnia 2012 r. Tak więc trafia do niego rozporządzenie w sprawie wzorów praw jazdy, krajowych i międzynarodowych oraz dokumentu dla kierujących tramwajami. Dostępne są także:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prawnego na 30.8.2012 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

ustawy

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

Projekt

rozporządzenia

w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rozporządzenie

w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Rozporządzenie

w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rozporządzenie

w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431