Legislacja

Kolejna nowela ustawy o transporcie opublikowana

28 grudnia 2010

W Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Ustawodawca określił nowe brzmienie określeń licencja i zezwolenie, dodał pojęcie formularz jazdy. Określił też procedury wydawania lub odmowy wydania licencji i zezwoleń; świadectwa kierowcy. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Nowela dotyczy także międzynarodowego przewodu drogowego, przewozu kabotażowego, zezwoleń zagranicznych itd.

Źródło Dziennik Ustaw nr 249