Legislacja

Kolizja drogowa i co robisz?

27 października 2014

Co zrobić w razie wypadku lub kolizji drogowej? - na to pytanie odpowiada Komenda Główna Policji w Katowicach. Na drogach dochodzi do różnych zdarzeń, których powstanie uzależnione jest od wielu czynników, w tym również warunków atmosferycznych. Koniecznym wydaje się przypomnienie użytkownikom dróg o zasadach zachowania się w przypadku uczestniczenia w kolizji lub wypadku drogowym.

226cb4d8fac78e372e1afdc1cdde1a0aae8260da

(505-49 fot. Piotr Wagner)

Gdy doszło do zdarzenia drogowego o charakterze kolizji drogowej tzn. nie ma w tym zdarzeniu osób rannych bądź zabitych, wówczas jeżeli jest to możliwe, bezzwłocznie usuwamy pojazdy z miejsca wypadku i oczekujemy na przyjazd pomocy drogowej bądź Policji. W sytuacji możliwości usunięcia pojazdu, a nie wykonania tego obowiązku, możemy się narazić na odpowiedzialność (i mandat karny w wysokości 150 złotych) za wykroczenie z art. 90 kodeksu wykroczeń, w związku z art. 44 ust. 1 pkt. 3 prawa o ruchu Drogowym. Należy tu pamiętać, iż pozostawienie pojazdów na drodze może stanowić poważne zagrożenie dla innych kierowców i spowodować zaistnienie innych zdarzeń drogowych. W przypadku, kiedy uszkodzenia pojazdów po kolizji uniemożliwiają nam ich usuniecie, zabezpieczamy je poprzez włączenie świateł awaryjnych oraz wystawienie trójkąta ostrzegawczego: na autostradzie 100 m za pojazdem, poza obszarem zabudowanym 30-50 m, na obszarze zabudowanym trójkąt ostrzegawczy należy umieścić za pojazdem lub na nim na wysokości nie większej niż 1 m.

W sytuacji gdy jesteśmy uczestnikami zdarzenia drogowego, w którym są osoby zabite bądź ranne, pozostawiamy pojazdy w pierwotnym miejscu wraz z elementami, które stanowią pozostałość po zaistniałym zdarzeniu drogowym i zabezpieczamy zgodnie z powyższymi wskazówkami. Udzielamy pomocy ofiarom zdarzenia i czekamy na przyjazd służb ratunkowych.