Legislacja

Kolizja z udziałem pojazdu obcokrajowca

31 maja 2012

Wypadek, czy stłuczka z udziałem pojazdu zarejestrowanego za granicą może nastręczyć wiele trudności formalno-prawnych. W pierwszej kolejności zawsze należy zadbać o ewentualnych poszkodowanych i bezpieczeństwo ruchu w miejscu zdarzenia. Jeżeli sytuacja tego wymaga należy wezwać pogotowie i odpowiednie służby. Czy wezwać policję? W przypadku drobnej kolizji nie musimy wzywać policji, potrzeba taka istnieje w sytuacji, gdy są poszkodowani z obrażeniami ciała. Aby zgłosić szkodę spowodowaną przez kierowcę auta zarejestrowanego za granicą należy wymienić się informacjami dotyczącymi ubezpieczycieli. Warto również wyposażyć się w formularz o zdarzeniu drogowym w wersji polsko-angielskiej. Nie podpisumy jednak dokumentacji, której nie rozumiemy. Każde zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe ma w Polsce swojego ubezpieczyciela-korespondenta. Po ustaleniu szczegółów formalnych likwidacja szkody, której sprawcą był kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą realizacja likwidacji szkody będzie przebiegać tak samo, jak w przypadku kolizji z udziałem pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Słowa kluczowe kolizja drogowa obcokrajowcy