Legislacja

Kołowe ciągniki rolnicze i leśne

Autor: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L) Nr 65/2006, str. 22.

7 marca 2006

Opublikowano Dyrektywę Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Rady 74/151/EWG, 77/311/EWG, 78/933/EWG, 89/173/EWG odnoszące się do kołowych ciągników rolniczych i leśnych.