Legislacja

Komisja Infrastruktury o ADR-ach

4 listopada 2009

Sejmowa Komisja Infrastruktury na swoim 235 posiedzeniu rozpatrzyła zagadnienie przewozów towarów niebezpiecznych i ponadnormatywnych. Problematykę zreferował minister infrastruktury.