Legislacja

Komisja Infrastruktury o bezpłatnych odcinkach autostrad

14 marca 2012

Do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt dotyczy bezpłatności przejazdów na odcinkach autostradowych w pobliżu największych miast. Oto propozycje:

Autostradami budowanymi i eksploatowanymi jako płatne będą:

A1 Gdańsk – Toruń - Łódź – Piotrków Trybunalski – Częstochowa – Gliwice – Gorzyczki – granica państwa,

A2 granica państwa – Świecko – Poznań – Łódź – Warszawa – Biała Podlaska – Kukuryki – granica państwa,

A 4 granica państwa – Jędrzychowice – Krzyżowa – Legnica – Wrocław – Opole – Gliwice – Katowice – Kraków – Tarnów – Rzeszów – Korczowa – granica państwa,

A8 autostrada obwodnica Wrocławia na odcinku A4 – Psie Pole,

A18 granica państwa – Olszyna – Krzyżowa”.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nie pobiera opłat od pojazdów, o których mowa w art. 37a ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, korzystających z autostrady wyłącznie na odcinku wskazanym poniżej lub krótszym:

autostrada A1 na odcinkach:

węzeł Stryków I – węzeł Wrocław,

węzeł Bytom – węzeł Sośnica;

autostrada A2 na odcinkach:

węzeł Emilia – węzeł Stryków II,

węzeł Pruszków – węzeł Konotopa;

autostrada A4 na odcinkach:

węzeł Kleszczów – węzeł Murckowska,

węzeł Balice I – węzeł Bieżanów,

węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Wschód;

autostrada A8 na odcinku węzeł Pawłowice – węzeł Nowa Wieś Wrocławska.