Legislacja

Komisja Infrastruktury o prawie do ryczałtów za nocleg w kabinie pojazdu

23 lipca 2014

Komisja Infrastruktury na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów zapoznała się z “Informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat skutków dla firm transportowych wyroku Sądu Najwyższego w sprawie prawa kierowców do ryczałtów za każdy nocleg w kabinie pojazdu”.

Informacja o posiedzeniu Komisji Infrastruktury

23 lipca 2014 r. Komisja Infrastruktury na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów zapoznała się z “Informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat skutków dla firm transportowych wyroku Sądu Najwyższego w sprawie prawa kierowców do ryczałtów za każdy nocleg w kabinie pojazdu”.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. przyznaje prawo do ryczałtu dla kierowcy zawodowego za każdy nocleg spędzony w kabinie pojazdu, nawet jeżeli jest ona wyposażona w specjalne miejsce noclegowe. Ta decyzja może spowodować roszczenia kierowców w stosunku do pracodawców z powyższego tytułu w kwotach 50-60 tys. od jednego kierowcy. Biorąc pod uwagę ujemną rentowność wielu firm transportowych, te roszczenia mogą doprowadzić do upadłości wielu przedsiębiorstw transportowych.

Komisja po dyskusji uchwaliła dezyderat skierowany do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pilnego wypracowania rozwiązań legislacyjnych precyzujących uprawnienia kierowcy do noclegu w kabinie pojazdu w czasie podróży służbowej oraz sposobu rozwiązania problemu roszczeń finansowych kierowców wobec pracodawców za zaległe noclegi w kabinie kierowcy.

W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Zbigniew Klepacki.