Legislacja

Komisja Infrastruktury o ulgach w opłatach za przejazdy

11 września 2014

Odbyło się 272 posiedzenie Komisji Infrastruktury, to wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Jej przedmiotem obrad było pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk nr 2117) - uzasadniał poseł Grzegorz Napieralski.