Legislacja

Komisja Infrastruktury pracuje

6 października 2010

Komisja Infrastruktury obradowała - jej prace skupiły się n: rozpatrzeniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami; rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym. Na dzień następny porządek obrad Komisji przewiduje rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozpatrzeniem sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Gwoli uzupełnienia dodajmy, iż 6 października na obradach plenarnych 75. posiedzenia Sejmu RP rozpatrzono sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – przedstawiciele klubów i kół wygłosili oficjalne oświadczenia. Sprawozdawał poseł Krzysztof Tchórzewski.