Legislacja

Komisja poprawiła sprawozdanie dot. pierwszeństwa pieszych

11 września 2015

cff2305250e1052e7d8f6489abe9c53bfeb3f637

(523-89)

Z datą 11 września br. zarejestrowano sejmowy druk nr 3922, a tu Poprawione sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Przypomnijmy projekt dotyczy przede wszystkim problemu pieszych na przejściu właśnie dla pieszych. Dokładnie dotyczy wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszego przed pojazdem nie tylko gdy pieszy jest już na przejściu, ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem; także wprowadzenia do egzaminu państwowego na prawo jazdy dodatkowej części modułu sprawdzającego praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy Procedowanie projektu rozpoczęto 17 września 2013 roku. Wnioskiem poprawionego sprawozdanie jest sugestia uchwalenia projektu ustawy. Poprawiony projekt przyjęto w głosowaniu 11 głosami przeciwko 8. Komisja uznała, iż uchwalona ustawa powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Niestety zapisu przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz załącznika do tekstu druku z wnioskiem komisji nie udostępniono. W sali plenarnej odbędzie się drugie czytanie projektu, tzw. drugie czytanie bis - jak wyjaśniło Biuro Legislacyjne. Posłem sprawozdawcą będzie poseł Józef Lassota.