Legislacja

Komisja w sprawie poprawek Senatu

9 kwietnia 2015

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła uchwałę Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3274). Senat zaproponował 4 poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie 2 poprawek i odrzucenie 2 poprawek. Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, miały na celu zapewnienie ustawie spójności terminologicznej oraz należytej precyzji. Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, m.in. jednoznacznie przesądzały, iż ilekroć w dotychczasowych przepisach mowa jest o foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, należy przez to rozumieć fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci w rozumieniu nowych przepisów. Sprawozdawca - poseł Lucjan Pietrzczyk. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Zbigniew Rynasiewicz.