Legislacja

Komunikat dla subskrybentów e-PrawaDrogowego

2 marca 2009

Szanowni Państwo, informujemy, iż dostępna - do pobrania - jest kolejna aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawnych e-PrawoDrogowe. W niej znajdziecie:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prwnego na 28.2.2009 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

Rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Uchwalona/ wersja przesłana do Senatu

Ustawa

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw

Projekt

Rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

Projekt

Ustawa

o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

Akty prawne opublikowane (teksty rzeczywiste)

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Rozporządzenie

wzór dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy.

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych)

Rozporządzenie

w sprawie kontroli ruchu drogowego

Rozporządzenie

wzór dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy.

Pobierz aktualizacje:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program sam pobierze i zainstaluje zmiany

 a3ef10678c16559757f770440ad44f1a3c2ed910 

ePrawoDrogowe to zbiór

kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 0-502-659-431