Legislacja

Komunikat resortu transportu w sprawie zaświadczeń ADR

13 grudnia 2013

43a4a4f0777195a191778445c1376f8291554a44

(Fot.: PD@N 480-1-67)

Jak informuje Ministerswo Infrastruktury i Rozwoju - w związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi możliwości nie uznawania za granicą zaświadczeń ADR wydanych w Polsce po dniu 1 stycznia 2014 r. – resort dementuje przedmiotowe informacje. Jednocześnie informuje, że zaświadczenia ADR wydawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są zgodne ze wzorem zawartym w 8.2.2.8.5 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r. (2013.815), której Polska jest stroną od 6 maja 1975 roku.