Legislacja

Konflikt WORD Toruń - PWPW

17 lipca 2014

Jak donosi “Dziennik Gazeta Prawna” “konflikt jednego z ośrodków egzaminacyjnych z państwową spółką może wstrzymać przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Torunia wypowiada wojnę dostawcy oprogramowania, na którym przeprowadzane są testy na prawo jazdy - Polskiej Wytwórni Papierów wartościowych (PWPW). Obecnie spółka znajduje się pod faktyczną kontrolą ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza”. Przypomnijmy - w dniach 1-7 PWPW wdrożyło ujednoliconą bazę pytań testowych. Ośrodki w Toruniu i Grudziądzu w związku z konfliktem miały być odłączone od systemu jednak jak się dowiadujemy - “sytuacja jest dynamiczna - wczoraj późnym popołudniem ustaliliśmy, że paraliżu być może uda się uniknąć, jednak konflikt pozostał i może znaleźć swój finał w UOKiK” - informuje redakcja “GP”

Poproszony o wyjaśnienie źródła konfliktu dyrektor WORD Marek Staszczyk, PWPW ma “wykorzystywać pozycję monopolisty”, a tu kontrowersyjną stała się wysokość opłaty za użytkowanie systemu. W połowie kwietnia br. spółka miała zaproponować opłaty wyższe o ponad 140 proc. w stosunku do kwot wcześniejszych. W sytuacji braku akceptacji propozycji cenowej miał być wyłączony system. “Poinformowałem więc spółkę, że działając w stanie wyższej konieczności zmuszony jestem zgodzić się na ich warunki. Podpisany załącznik odeślę w dniu dzisiejszym[wtorek, 15 lipca br. - red.] oraz składam skargę do odpowiednich instytucji na działania PWPW - informował “Gazetę Prawną” dyrektor WORD w Toruniu.

I druga strona - PWPW, potwierdza, “że dyrektor nie chciał zawrzeć z nią nowej umowy. Mimo to spółka umożliwiała dalsze działanie systemów egzaminacyjnych w ośrodku, wysyłając jednocześnie pisma wzywające go do uregulowania stosunku prawnego. - W związku z odrzuceniem oferty kontynuacji umowy przez WORD Toruń oraz ignorowaniem ponawianych zaproszeń do wznowienia negocjacji, PWPW wobec braku formalnych podstaw do dalszego świadczenia usług poinformowała WORD Toruń o zaprzestaniu świadczenia usług od dnia 16 lipca 2014 roku” - informował dziennikarzy Marcin Kaleta, zastępca rzecznika prasowego w PWPW. Jednak jak wczoraj usłyszeliśmy, spółka odstąpi od tego kroku, jak tylko otrzyma podpisaną kopię umowy od toruńskiego WORD” - czytamy. W sprawie rzekomych praktyk monopolistycznych usłyszano: “Jednocześnie spółka odrzuca zarzut o stosowanie praktyk monopolistycznych. - Nie ma mowy o monopolu, bowiem każdy podmiot miał szansę wziąć udział w postępowaniu na dostarczenie i obsługę systemu egzaminowania kandydatów na kierowców. Ustawa wymaga jednolitego systemu oraz bazy pytań w całym kraju, a WORD-y nie zdołały przeprowadzić wspólnego postępowania na dostawcę. Praktyka pokazała, że kilku dostawców nie zapewni jednolitego systemu - argumentuje Marcin Kaleta z PWPW”.

Czy zapisy noweli ustawy o kierujących pojazdami uchwalonej 26 czerwca br. zmienią zrelacjonowany powyżej stan rzeczy? Na swoich portalach żadna ze stron nie zamieściła komentarza.