Legislacja

Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

1 grudnia 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 września 2005 r., określił wzór formularza listy kontrolnej, tę ostatnią wypełniają osoby przeprowadzające kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań z nim związanych. Jednocześnie utraciło moc rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie listy kontrolnej.