Legislacja

Kontrole oznakowania na drogach wewnętrznych

12 lutego 2013

Wojewoda będzie sprawdzał raz na pół roku, czy oznakowanie na drogach wewnętrznych jest prawidłowe. Taki pomysł ma minister transportu. Wojewoda ma nadzorować zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu, czyli np. na parkingach czy terenach osiedli mieszkaniowych. Minister transportu chce w tym celu zmienić rozporządzenie w sprawie zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - informuje dziennik “Rzeczpospolita”. Przypomnijmy - 4 września 2010 r. weszły w życie zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zmiany oczekiwane przede wszystkim przez mieszkańców osiedli mieszkaniowych, nękanych wieloma problemami związanymi z drogami wewnętrznymi. Po tych kilku latach uczciwie trzeba powiedzieć, iż przepisy nie rozwiązały tych problemów, więcej – na wielu osiedlach, w wielu wspólnotach nie pojawiły się znaki drogowe regulujące zasady w strefie ruchu. Czy kontrole wojewodów zdyscyplinują zarządców osiedli i wspólnot do ustanowienia stref ruchu i właściwego oznakowania dróg wewnętrznych? Czy zrealizowana została wymiana znaków drogowych, która pozwala przecież do egzekwowania przepisów? W przypadku braku takiego oznakowania na zarządców nakładane mogą być mandaty.