Legislacja

KPK: zabezpieczenie dla uczestników katastrofy komunikacyjnej

29 lipca 2011

Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu RP skierowano senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 4506, do Sejmu wpłynął 8.7.2011 r.). Projekt dotyczy wprowadzenia do procedury karnej nowej instytucji - zabezpieczenia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pokrzywdzonych przestępstwem katastrofy komunikacyjnej i wypadku komunikacyjnego, które doznały szkody w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub obrażeń ciała określonych w art. 157 par. 1 k.k.