Legislacja

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD prosi o pilne spotkanie

19 listopada 2015

24000ea1c13a7fb54c9df6fe805eafb4c36203f6

(529-39)

Z prośbą o spotkanie z Dyrektorami WORD, prezes Zarządu KSD WORD skierował pisma do ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz infrastruktury i transportu. Przedmiotem rozmowy miałyby być oczekujące na wejście z dniem 4 stycznia 2016 r. przepisy noweli ustawy o kierujących pojazdami, a tu przede wszystkim brak aktów wykonawczych (niezbędnych aktów wykonawczych jest 32) oraz system CEPiK 2.0, a tu braku prób wdrożenia poprawności funkcjonowania systemu.