Legislacja

KSD o skutkach braku rozstrzygnięć

12 czerwca 2012

97da870a8a414458f27007c4c9fd11712110d61a

(Fot.: PD@N 431-5)

O potrzebie pilnych rozstrzygnięć w zakresie publikacji aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; konieczności jej nowelizacji; o braku wskazania jednego dostawcy systemu teleinformatycznego oraz braku określenia zakresu i zasad finansowania wdrożenia w/w systemu, w liście do przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, Marka Ziółkowskiego, pisze Andrzej Szklarski, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD. Konkluduje: brak rozstrzygnięć w zagrożonych obszarach skutkuje nieodwracalną stratą czasu i uniemożliwia przygotowanie kandydatów na kierowców do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.